Prohlášení společnosti CB-MERCURY CENTER, a.s.

Společnost CB-MERCURY CENTER, a.s., IČ: 271 12 098, se sídlem České Budějovice, Nádražní 1759, PSČ 370 01 (dále jen „CBMC“), jakožto vlastník a provozovatel budovy Dopravně-obchodního centra Mercury České Budějovice tímto v návaznosti na dotazy ze strany medií a veřejnosti na stav této budovy podává toto své tiskové prohlášení:

Společnost CBMC při pravidelných prohlídkách stavby zjistila před několika měsíci vady prefa hlavic a dilatací v dotyčné budově. Tyto vady řádně reklamovala u generálního dodavatele stavby společnosti SKANSKA a.s. Vady byly bezodkladně po jejich zjištění preventivně sanovány, v této souvislosti došlo k dílčímu omezení provozu na autobusovém nádraží na střeše budovy. K dnešnímu dni je již známo definitivní řešení nápravy vad, které provede společnost SKANSKA a.s.

Dle vyjádření generálního dodavatele stavby společnosti SKANSKA, a.s. a též generálního statika stavby Ing. Pavla Kaštánka je konstrukce stavby provozuschopná a provoz Dopravně obchodního centra Mercury je bezpečný.

V Praze dne 1.10.2013