Prohlášení společnosti CB - MERCURY CENTER, a.s.

Společnost CB - MERCURY CENTER, a.s., IČ: 271 12 098, se sídlem České Budějovice, Nádražní 1759, PSČ 370 01 (dále jen „CBMC“), jakožto vlastník a provozovatel Dopravně-obchodního centra Mercury České Budějovice tímto v návaznosti na dotazy ze strany medií a veřejnosti na stav budovy DOC Mercury podává toto své aktualizované tiskové prohlášení, kterým doplňuje informace podané v prohlášení ze dne 28.1.2014

CBMC při pravidelných prohlídkách stavby zjistila vady prefa hlavic a dilatací. Tyto vady řádně reklamovala u generálního dodavatele stavby společnosti SKANSKA a.s. Vady byly bezodkladně po jejich zjištění provizorně sanovány, v souvislosti s probíhající sanací byl omezen provoz na autobusovém nádraží na střeše budovy.

Dne 9.10.2013 proběhlo v DOC Mercury místní šetření za účasti Magistrátu města České Budějovice, stavebního úřadu, jehož závěry jsou takové, že stavba DOC Mercury je bezpečná a je možno ji bezpečně užívat, ovšem je nutno provést sanační práce zjištěných vad.  Ze strany SKANSKA, a.s. jsou prováděny lokální sanační práce v 2.NP DOC Mercury pod dozorem příslušného stavebního úřadu a odborného technického dozoru zajištěného společností CBMC. V důsledku takových prací pak dochází rovněž k úpravě provozu autobusového nádraží, tak aby neprobíhal v místech provádění prací.

V Praze dne 27. 6. 2014