ZRUŠENO - Pozvánka na valnou hromadu 7. 4. 2016

ZRUŠENO

CB - MERCURY CENTER, a.s, svolává řádnout valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 7. 4. 2016 v 10.00hod. v sídle notářské kanceláře Mgr. Radima Neubauera, Kaprova 52/6, 110 00 Praha 1.

Odkaz na dokument: Program jednání valné hromady