Mimořádná valná hromada společnosti

Představenstvo společnosti CB – MERCURY CENTER svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti mimořádnou valnou hromadu,která se bude konat dne 18.7.2014 v 14:00 hod. na adrese Václavské nám. 33, 110 00 Praha 1