Mercury centrum pomáhá druhým

Pod záštitou DOC Mercury centra České Budějovice proběhla 10. května tohoto roku významná společenská akce. Jednalo se o autorskou módní přehlídku předního českého módního návrháře Josefa Klíra.

Význam akce spočívala nejen v tom, že milovníci módních trendů se mohli těšit z invence a modelů tohoto tvůrce, ale také v konkrétním vyjádření pomoci. Na závěr večera totiž proběhla dražba obrazů modelů, které byly ten večer prezentovány. O jejich dokonalé přenesení na obrazy, jenž se staly posléze předmětem zájmu sběratelů, se zasloužil fotograf Richard Novák. O napětí při dražbě se však postarala zejména položka, kde finálním obrazem se stal model Zuzky Belohorcové, jehož cena se vyšplhala až do výše 81 tisíc korun. Celý výtěžek z této akce ve výši 118 tisíc korun byl jejím organizátorem Dopravně obchodním centrem Mercury předán neonatologickému od- dělení krajské nemocnice v Českých Budějovicích.

Jedná se tak o další ze série kroků, kterým Mercury centrum naplňuje svoji filozofii myslet na druhé a konkrétními, cílenými kroky pomáhat občanům regionu, v němž působí. Na jaře tohoto roku předala témuž oddělení přístroj, který pomáhá s dýcháním dříve narozeným dětem a v těchto aktivitách hodlá Mercury centrum pokračovat i nadále. Že se jedná o pomoc užitečnou a vítanou, je patrné i z vyjádření představitelů nemoc-nice, konkrétně místopředsedy představenstva MUDr. Nováka, MBA a primáře neonatologického oddělení MUDr. Hanzla. Akci byl přítomen také primátor města Mgr. Juraj Thoma a představitelé významných firem z regionu.